ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

BARDAHL B2 OIL TREATMENT 300ml (0101-3400)

Το Bardahl B2 σταματά την καύση λαδιού σε κινητήρες με ανοχές. Αυξάνει την συμπίεση και την πίεση του λαδιού και μειώνει την τριβή και τη φθορά.ΕφαρμογήΠροσθέστε απευθείας μέσα στον κινητήρα .• Σε κάθε αλλαγή λαδιών, χρησιμοποιήστε 10% BARDAHL B2.Για πιο φθαρμένους κινητήρες, έως και 20%. ΠΡΟΣΟΧΗ: περισσότερο από το 20% μπορεί να εμποδίζει την απόδοση του κινητήρα.• Προσθέστε μεταξύ των αλλαγών λαδιών, αν απαιτείται...

16,00€ 11,38€

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER (ΒΕΝΖΙΝΗΣ) 300ml (1210-1300)

Καθαρίζει όλο το σύστημα ψεκασμού. Αποκαθιστά τις επιδόσεις του κινητήρα και μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων. Βελτιώνει την απόκριση και την ιπποδύναμη. Μειώνει τον θόρυβο του κινητήρα. Αφαιρεί υγρασία που οφείλεται σε συμπύκνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΜπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεσηΠροκαλεί ερεθισμό του δέρματος.Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό...

17,80€ 13,99€

BARDAHL MAXI COMPRESSION 475ml (1030-6475)

Απαραίτητο όταν υπάρχει : Απώλεια της συμπίεσης. Απώλεια ισχύος σε υψηλές ταχύτητες.Υψηλή κατανάλωση λαδιού.Διαρροή λαδιού.Θόρυβος και μη φυσιολογική φθορά του κινητήρα.Αποκαθιστά την χαμένη συμπίεση.Σταματά τις διαρροές, αποκαθιστώντας την ελαστικότητα των φλαντζών.Μειώνει την κατανάλωση λαδιού.Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα.Βελτιώνει την ιπποδύναμη και την απόδοση του κινητήρα. Συμβατό με κάθε τύπο λιπαντικού. Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, προσθέστε το μισό μπουκάλι στον κινητήρα όταν αλλάζετε λάδια ή όταν συμπληρώνετε.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΠροκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος...

35,00€ 24,99€

BARDAHL ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΡΒΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ - HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT 300ml (1022-0300)

BARDAHL HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT 300ml (ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΡΒΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ)Ένα ειδικό πρόσθετο λιπαντικού για υδραυλικές βαλβίδες που αφαιρεί τα υπολείμματα λαδιού από τα οστήρια και ως εκ τούτου εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν: • Διαλύονται και εξαλείφονται τα κατάλοιπα σε όλο το σύνολο του κινητήρα. • Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα, ειδικότερα στην περιοχή της κυλινδροκεφαλής. • Κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, common rail, LPG και κινητήρες υψηλής πίεσης βενζίνης με ή χωρίς υπερτροφοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΠροκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις...

19,75€ 15,38€

BARDAHL ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΟΚΤΑΝΙΩΝ - OCTANE BOOSTER 250ml (1040-1800)

Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης έως 5 μονάδες. Η απόδοση του κινητήρα βελτιώνεται και υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη καύση. Δεν περιέχει μόλυβδο.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΘανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις...

18,00€ 12,79€

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - CONCETRATED FUEL INJECTOR CLEANER 500ml (1210-5500)

Περιέχει ένα μίγμα διαλυτών ώστε να καθαρίζει τις σωληνώσεις από όπου κυκλοφορεί το καύσιμο, την αντλία, το injection και τον θάλαμο καύσης. Έτσι, αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, η κρύα εκκίνηση του κινητήρα γίνεται πιο εύκολη και η ισχύς του κινητήρα αποκαθίσταται.Οι εκπομπές των βλαβερών αερίων (HC, CO και NOx) μειώνονται. Αυξάνει τον αριθμό οκτανίου της βενζίνης και βελτιώνει την επιτάχυνση του κινητήρα.Αποτρέπει το κόλλημα των μπεκ.Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, χάρη στις εξαιρετικές του ικανότητες κατά της φθοράς.Μειώνει τον θόρυβο του κινητήρα.Μειώνει τα καυσαέρια και τις εκπομπές ρύπων.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΥγρό και ατμοί εύφλεκτα.Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Επιβλαβές σε επαφή με ..

33,00€ 21,99€

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - DIESEL SYSTEM CLEANER 300ml (1320-1300)

ΕφαρμογήΩς προληπτική θεραπεία: Αδειάστε το περιέχομενο ενός δοχείου κάθε 10,000 χιλιόμετρα μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ένα δοχείο αρκεί για 20 λίτρα καυσίμου.Ως διορθωτική θεραπεία: Όσο είναι ζεστός ο κινητήρας αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης και τον σωλήνα επιστροφής και τοποθετείστε τα στο δοχείο.Ξεκινήστε τον κινητήρα.Συνδέστε ξανά την αναρρόφηση και τους σωλήνες επιστροφής. Ξεκινήστε τον κινητήρα.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΜπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεσηΠροκαλεί ερεθισμό του δέρματος.Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Τοξικό γι..

19,00€ 14,35€

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ - PREVENTIVE DPF CLEANER 300ml (3612-0300)

Συντηρητικό για την αποφυγή φραξίματος του Φίλτρου Σωματιδίων (DPF). Διευκολύνει την καύση σωματιδίων αιθάλης και την αναγέννηση του DPF. Επιμηκύνει την διάρκεια ζωής του φίλτρου σωματιδίων. Συνίσταται ιδιαίτερα σε οχήματα που καλύπτουν μικρές αποστάσεις κυρίως μέσα στην πόλη. Συμβατό με κάθε τύπο οχήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΜπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη...

19,00€ 14,99€

BARDAHL ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ - COMMON RAIL DIESEL INJECTOR CLEANER 500ml (1155-0500)

Ειδικά σχεδιασμένο για τα αυξημένα προβλήματα σε παλιούς και νέους κινητήρες diesel. Μία θεραπεία έχει ως αποτέλεσμα: • Καθαρισμός και προστασία του πλήρους συστήματος ψεκασμού. • Αύξηση των κετανίων. • Καλύτερη επιτάχυνση. • Αποτρέπει να φράξουν τα μπεκ και η αντλία, με την αφαίρεση νερού από το καύσιμο. • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. • Μείωση του θορύβου του κινητήρα και των καυσαερίων ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΥγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο...

25,00€ 18,95€

BARDAHL ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ POWER STEERING STOP LEAK 300ml (1755-0300)

Σταματά τις διαρροές και εμποδίζει την αντικατάσταση ακριβών εξαρτημάτων.Επαναφέρει τις αρχικές ιδιότητες των εσωτερικών και εξωτερικών o-rings.Επεκτείνει την διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών του κιβωτίου.Δεν επαναφέρει τις ραγισμένες η σπασμένες τσιμούχες και δεν λειτουργεί σε φλάντζες από χαρτί.Συμβατό με οποιοδήποτε τύπο λιπαντικού που χρησιμοποιείτε στο κιβώτιο ταχυτήτων η στο αυτόματο κιβώτιο (DEXRON,LHM κ.λ.π.)ΕφαρμογήΓια υδραυλικό τιμόνι: Αδειάστε το μπουκάλι στο δοχείο μέχρι το ανώτατο σημείο γεμίσματος.Για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: Προσθέστε το μπουκάλι στο δοχείο στο 10 % της μέγιστης χωρητικότητας του.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΕπιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..

27,00€ 21,99€

FLAMINGO ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 450ml - 14295

Με την ειδική του φόρμουλα, ο αιθέρας εκκίνησης Flamingο βοηθάει στην γρήγορη και σταθερή εκκίνηση του κινητήρα χωρίς ανάγκη προθέρμανσης κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κάτω από -40?C και υγρασία). Στα πλεονεκτήματα του προϊόντος περιλαμβάνονται η εύκολη χρήση του, η γρήγορη εκκίνηση, ακίνδυνο και φιλικό προς τον κινητήρα και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ρεύματος της μπαταρίας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγάκια, μηχανοκίνητα σκάφη κ.λπ.ΠΡΟΣΟΧΗ!Δηλώσεις επικινδυνότηταςΜπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. ..

5,50€ 2,59€

FLAMINGO ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΟΚΤΑΝΙΩΝ 250ml - 14372

Κατάλληλο για βενζινοκίνητα & πετρελαίοκινητα. Απορρυπαντικά υψηλής απόδοσης και τροποποιητές τριβής ενώνονται για να σχηματίσουν μια μοναδική λύση για να βοηθήσουν στην: εξοικονόμηση καύσιμου μέσω του βαθύ καθαρισμού ολόκληρου του συστήματος καύσης, αποκατάσταση της μέγιστης απόδοσης, μείωση των τριβών, αποτροπή των κοιτασμάτων αιθανόλης και ελάττωση της διάβρωσης. Το καθαριστικό μπεκ ψεκασμού βενζίνης που χρησιμοποιείται τακτικά βοηθά: ✓Βελτίωση οκτανίων ✓Ανθεκτικότητα κατά της οξείδωσης ✓Σταθερό αέριο γρήγορα ✓Καθαρό αέριο ✓Συμβάλλει στην καύσηΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσθέστε ολόκληρο το περιεχόμενο απευθείας σε γεμάτη δεξαμενή βενζίνης ή πετρελαίου. Μία φιάλη (250ml) σε 50-60 λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε κάθε 3000 χιλιόμετρ..

5,50€ 1,49€

FLAMINGO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 250ml - 14371

Τα απορρυπαντικά υψηλής απόδοσης και οι τροποποιητές τριβής ενώνονται για να σχηματίσουν μια λύση μίας πηγής για να βοηθήσουν: εξοικονόμηση αερίου με βαθύ καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος καυσίμων. αποκατασταθεί η μέγιστη απόδοση. Μειώστε την τριβή. αποτροπή καταθέσεων αιθανόλης · και αναστέλλουν τη διάβρωση. Το καθαριστικό μπεκ ψεκασμού βενζίνης που χρησιμοποιείται τακτικά βοηθά: ✓Επαναφορά ισχύος και επιτάχυνσης ✓Απαλύνει το τραχύ ρελαντί ✓Καθαρίζει και συντηρεί το σύστημα παράδοσης καυσίμου ✓Αύξηση της οικονομίας καυσίμου ✓Μείωση της εκπομπής καυσαερίων. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προσθέστε ολόκληρο το περιεχόμενο απευθείας σε ένα πλήρες ρεζερβουάρ βενζίνης. Ένα μπουκάλι (250ml) θα θεραπεύσει 50-60 λίτρα. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε κάθε 3000 χλμ.Ασφαλέ..

4,50€ 1,69€

K2 T301 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ DIESEL 1L

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΑποτρέπει την καθίζηση των κρυστάλλων παραφίνης και μπλοκάρισμα του φίλτρου καυσίμου σε θερμοκρασίες έως -39 ° C.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥΈνα ειδικό πακέτο αναστολέων διατηρεί τους εγχυτήρες καθαρούς, λιπαίνει την αντλία καυσίμου και αποτρέπει τη διάβρωση μεμονωμένων εξαρτημάτων του συστήματος.ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΑυξάνει τον αριθμό κετανίου του ντίζελ, το οποίο εξασφαλίζει μια αξιόπιστη εκκίνηση του κινητήρα ντίζελ σε σκληρές καιρικές συνθήκες το χειμώνα. Εξαιρετικές παράμετροι έχουν επιβεβαιωθεί από το Κεντρικό Εργαστήριο Πετρελαίου στη Βαρσοβία.Οδηγίες: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προληπτικά προτού καθιζάνει η παραφίνη στο καύσιμο, πριν ανεφοδιάσετε το ρεζερβουάρ σε αναλογία 50 ml 100% DFA-39 super συμπυκνώματος ανά 60 λίτρα ON..

13,90€ 10,85€

K2 T309 NANOTEC-1 ENGINE OIL ADDITIVE 250ml

Το K2 NANOTEC-1 είναι ένα πρόσθετο συνθετικού λαδιού 100%, κατασκευασμένο με βάση την προηγμένη τεχνολογία νανοσωματιδίων. Είναι ιδανικό για κινητήρες καύσης, κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικά, μηχανήματα σε βαριά βιομηχανία, υδραυλικά συστήματα, συντήρηση όπλων και άλλα μηχανικά εξαρτήματα που εκτίθενται σε εργασία σε ακραίες συνθήκες. Το K2 NANOTEC-1 δεν αλλάζει τις παραμέτρους ιξώδους λαδιού. Εξαλείφει τα αποτελέσματα της κρίσιμης φάσης εκκίνησης του κινητήρα και άλλων μηχανισμών. Δεν περιέχει επιβλαβή στερεά στοιχεία, δεν αλλάζει τις ελαστικές ιδιότητες του μετάλλου.ΧΡΗΣΗ: Κινητήρες βενζίνης και ντίζελ - 50 ml ανά 1 λίτρο λαδιού κινητήρα, επαναλαμβάνετε κάθε 20.000 χλμ., Χειροκίνητα και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων - 50-60 ml ανά 1 λίτρο λαδιού κινητήρα, επαναλάβετε κάθε 50.000 km, Δ..

22,00€ 16,95€